Help Our Children

Donation List - Zhixuan Cai

Amount Received

Note: The donation list is usually updated about 3 or 4 weeks after a donation was made.
DateDonorAmountPaypal/Bank Fees
05/13/2015Hua Ding & Heidi Ding$100.00
05/13/2015Silicon Valley Community Foundation (Ericsson Employee Engagement Fund - Jingting Zeng)$50.00
03/27/2015Rongxiang Young & Jeremy D. Young$20.00
03/13/2015Hua Ding & Heidi Ding$250.00
03/12/2015Jia Zhu$20.00$0.74
03/10/2015Yan Li$100.00$2.50
03/10/2015Chen Yongfu$10.00$0.62
03/10/2015Hongxia Wang$10.00$0.62
02/25/2015Xuelei Yuan$100.00$2.50
01/22/2015Jun Ashley$35.00$1.07
01/05/2015DongYan Zhao$10.00$0.52
01/04/2015Yan Ye$100.00$2.50
01/02/2015Sheng Xiao$50.00$1.40
01/02/2015Anonymous (The donor donated $20,000.00 initially. Refunded $19,000.00 later since Zhixuan's transplant is postponed.)$1,000.00
01/02/2015Donors From GoFundMe (between Nov.16, 2014 and Nov. 19. 2014)$260.00
12/24/2014Jingting Zeng$50.00$1.40
12/15/2014Hua Ding & Heidi Ding$500.00
12/04/2014Jun Li$5.00$0.41
12/04/2014Ye Liang$20.00$0.74
12/04/2014Fei Dong$30.00$0.96
12/04/2014I-Hon Chen$20.00
11/25/2014Hua Ding & Heidi Ding$500.00
11/25/2014Mingxia Liu$25.00$0.85
11/24/2014Hong Zhong$1,660.00
11/24/2014Yuet Ling Wong$100.00
11/19/2014Zhiwei Zhou$20.00$0.74
11/19/2014Le Yu$100.00$2.50
11/13/2014Xiaowen Wang$20.00$0.74
11/13/2014Hesheng Liu$20.00$0.74
11/13/2014Yulin Zhang$50.00$1.40
11/12/2014Xiaoshu Zhu$100.00$2.50
11/12/2014Chengliang Zhang$100.00$2.50
11/11/2014Shenfeng Lu$100.00$2.50
11/10/2014Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Matching Gifts)$601.00
11/10/2014Lian Duan$200.00$4.70
11/09/2014Daisy Qin$10.00$0.52
11/09/2014Zi Yan$50.00$1.40
11/09/2014Xianglei Ni$20.00$0.74
11/09/2014Wang Yanfei$50.00$1.40
11/08/2014Chunkai Yin$30.00$0.96
11/05/2014Ye Su$20.00$0.74
10/29/2014Min He$50.00$1.90
10/22/2014Jing Meng$100.00$2.50
09/25/2014MX$80.00
09/25/2014Hua Ding & Heidi Ding$250.00
08/27/2014Jun Ashley$50.00
08/27/2014Patrick McGoldrick$200.00
08/27/2014Mohan Mahimtura$101.00
08/18/2014Yeting Zhang$100.00$2.50
08/18/2014Bingqi Zhang$50.00
12
Total (After Bank and Paypal Fees): $10,007.00

Disbursement Details

DateAmountComments
01/22/2015$4,096.84Medical expenses (University Hospital Freiburg, Germany)
07/06/2014$250.00Medical expenses
05/13/2014$2,034.19Medical expenses
Disbursed Amount: $6,381.03

Remaining Amount: $3,625.97